תמצית השיעור

ממוצע ציונים = סה''כ מספר הציונים חלקי מספר התלמידים