תמצית השיעור

נלמד מהו מאורע משלים. נשתמש בדיאגרמת העץ.