תמצית השיעור

נמצא את אורך הניצב ליד הזווית הנתונה בעזרת פונקציית קוסינוס הזווית