תמצית השיעור

התיכון לניצב במשולש ישר זווית מחלק את שטחו ל-2 משולשים שווים בשטחם.