תמצית השיעור

נשתמש במציאת סינוס הזוית הנתונה במשולש ישר הזוית.