תמצית השיעור

נמצא את שטח המעוין על ידי מכפלת 2 האלכסונים