תמצית השיעור

טנגנס הזווית שווה ליחס בין צלע מול הזווית לבין הצלע ליד הזווית.