תמצית השיעור

נוכיח שמכפלת אורכי אלכסוני הריבוע גדולה פי 2 משטחו.