תמצית השיעור

נמצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה, על ידי שימוש בנתוני השאלה.