תמצית השיעור

נמצא את שיעורי נקודת אמצע הקטע, לפי שיעורי נקודות הקצה של הקטע