תמצית השיעור

נשתמש במשפט פיתגורס למציאת היתר במשולש ישר זווית.