תמצית השיעור

נמצא את הפרש הסדרה ע''י הפחתת האיבר הרביעי מהשלישי