תמצית השיעור

נתונה מקבילית שבסיסה על ציר X נמצא את שיעורי קודקודיה