תמצית השיעור

נפתור גרף שבו מספר שעות הכנה למבחן וציוני התלמידים בהתאם