תמצית השיעור

בשאלה יש גרף המתאר את הטמפרטורה שנמדדה ביום מסויים בשעות נתונות.