תמצית השיעור

נפתור תרגיל עם גרף בנושא תשלום עבור ספרים.