תמצית השיעור

נמצא בכמה אחוזים גבוה מחיר ק''ג תאנים ממחיר ק''ג ענבים