תמצית השיעור

קריאת נתונים מטבלת שכיחויות. חישוב שכיחויות באחוזים.