תמצית השיעור

מבוא להסתברות חלק א' - היכרות עם המושג הסתברות והגדרת מושגי יסוד