תמצית השיעור

לפתרון השאלה נשתמש בנוסחת טנגנס וסינוס של זווית.