תמצית השיעור

נפתור תרגיל עם מציאת שטח משולש בשימוש עם נוסחת טנגנס של זווית.