תמצית השיעור

נפתור שאלת גרף בנושא זמן ומהירות של מכונית ונענה על השאלות בעזרת הגרף.