תמצית השיעור

מציאת מחיר אופניים לאחר הנחה כאשר ידועים המחיר המקורי ואחוז ההנחה.