תמצית השיעור

פתרון בעיית הוזלה בשני משתנים ע"י בניית מערכת המשוואות המתאימה.