תמצית השיעור

מציאת גובה המשכורת המקורית כאשר ידוע אחוז העלאת המשכורת.