תמצית השיעור

פתרון בעיית התייקרות בשני משתנים ע"י בניית מערכת המשוואות המתאימה.