תמצית השיעור

נלמד כיצד לפתור תרגיל בגאומטריה ונשתמש בדמיון משולשים