תמצית השיעור

מספרים מורכבים - שאלה 3 חלק ב - בגרות קיץ תשעג