תמצית השיעור

נפתור תרגיל מבגרות קיץ תשעג בגיאומטריה אנליטית בנושא המעגל