תמצית השיעור

פתרון בעיה בגאומטריה אנליטית עם וקטורים במשולשים.