תמצית השיעור

שיעור העשרה על מספרים מרוכבים - חלק א' - רקע על מציאת המספרים המרוכבים