תמצית השיעור

מבוא למספרים מדומים, שהם שורשים של מספרים שליליים