תמצית השיעור

הגדרת מקום גיאומטרי ודוגמאות של מעגל, אליפסה ומרחק מקו ישר