תמצית השיעור

פתרון שאלה 5 בגרות קיץ תשע"ד - חלק ב' - פתרון סעיף ב של השאלה