תמצית השיעור

פתרון שאלה 4 בגרות קיץ תשע"ד - חלק ב' - חישוב אינטגרל