תמצית השיעור

פתרון שאלה 4 בגרות חורף תשע"ו - חלק א - פתרון סעיפים א' ו-ב'