תמצית השיעור

פתרון שאלה 3 בגרות חורף תשע"ו - חלק ב - פתרון סעיפים ב' ו-ג'