תמצית השיעור

פתרון שאלה 3 בגרות חורף תשע"ו - חלק א - פתרון סעיף א