תמצית השיעור

פתרון שאלה 2 בגרות חורף תשע"ו - חלק ב - פתרון סעיף ג'