תמצית השיעור

פתרון שאלה 5 בגרות חורף תשע"ו - חלק ב' - חישוב שטח המלבן