תמצית השיעור

נוסחאות לאינטגרלים שהתוצאה שלהם היא פונקצית לוג