תמצית השיעור

נוסחאות לאינטגרלים של פונקציות מעריכיות