תמצית השיעור

נפתור תרגיל בגרות הקשור למציאת מינימום של מנה של פונקציות מעריכיות