תמצית השיעור

נפתור כמה תרגילים עם לוגריתמים תוך שימוש בנוסחאות מהשיעורים הקודמים