תמצית השיעור

נתרגל גדילה ודעיכה של חומר רדיואקטיבי.