תמצית השיעור

נכיר נוסחת לוג של חזקה, ואת נוסחת שינוי בסיס הלוג.