תמצית השיעור

נכיר כמה נוסחאות הקשורות ללוג - לוג של מכפלה ולוג של מנה