תמצית השיעור

הגדרת הפעולה המתמטית שנקראת לוגריתם, או לוג בקיצור.