תמצית השיעור

פתרון שני תרגילים בהם יש משוואה עם נעלם, והנעלם נמצא במעריך של המשוואה.