תמצית השיעור

נוסחאות של אינטגרלים - חלק ג' - אינטגרל של שטח כלוא בין פונקציות